Treplukkerobot

Denne roboten kan prikle 20 000 grantrær i timen.