Trønder

Tekst og musikk: Mads Bones og Kyrre Havdal. Musikkproduksjon: Tore Thorvaldsen Sandbakken. Musikkopptak: Nidaros studio. Uteopptak: Ambolt Audio. Filmen er laget av Berre kommunikasjonsbyrå.