Et 862 meter langt og 5,5 meter bredt tunnelløp uten trafikk går parallelt med deler av Marienborgtunnelen i Trondheim.

Et 862 meter langt og 5,5 meter bredt tunnelløp uten trafikk går parallelt med deler av Marienborgtunnelen i Trondheim.