Dette er Black hornet

Se den norskutviklede dronen som er en del av framtidens forsvar.