awacs og kdc Ørland

Trident Juncture, fra Ørland hoveflystasjon.