F18 Hornet

Trident Juncture, fra Ørland hoveflystasjon.