Sara og Ole på Lånke skole

Sist skoleår var det over 200 slike gymsalkonserter i Trondheim. I år er det ingen. Men i trøndelagskommunene utenom Trondheim kommer det fortsatt musikere på besøk ute på skolene. Her spiller Sara Chen og Ole Christian Haagenrud på Lånke skole i november 2018.