Her sprenger de

Se hvordan Trønderenergi Nett sprenger sammen de nye trådene i høyspennet på Heimdal.