SE VIDEO: Her er Bane Nors forslag dobbeltspor for jernbanen mellom Trondheim og Stjørdal. Video: Bane Nor og Norconsult.

Video: Bane Nor og Norconsult