Håkon Bleken signerer Ukeadressa

Håkon Bleken er på trykkeriet på Heimdal for å trykke 90 eksemplarer av Ukeadressa i anledning hans 90-årsdag.