Uværet i Trøndelag

Opptak fra ferjeleiet på Flakk. Uværet i Trøndelag stoppet ikke ferjene fra å gå som planlagt.