E6 Ulsberg - Vindåsliene

Videoanimasjon av nye E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene i Trøndelag.