Nødsamtale

Her kan du høre den dramatiske nødsamtaler mellom Marie Solvi og operatør Tor Inge Bjørsvik ved politiets nødsentral i Trøndelag.