Opptak: Lyngbrann i Roan

Vi sendte direkte fra lyngbrannen i Roan.