Her velter tilhengeren

Tilhengeren velter når bilen foretar en unnamanøver i cirka 60 km/t på Lånkebanen i Stjørdal. Video: Nord universitet