Høy vannstand i Nidelva

Mye vann i Tydal og Selbu førte til at Statkraft måtte tappe Selbusjøen for vann. Det forårsaket høy vannstand i Nidelva i Trondheim. Video: Christine Schefte