Væpnet aksjon i Midtbyen

Politiet aksjonerte da personer ble observert med det som viste seg å være softgun.