Redder strandet lakseyngel i Orkla

Oddbjørn Nordhagen ble vitne til at lakseyngel ble strandet på land etter vannstanden gikk drastisk ned i Orkla. Da tok han affære.