Gårdsbrann i Melhus

To gårdsbygninger ble skadet i brannen.