Klimabrøl på Brattøra 30. august

Hundrevis av mennesker var samlet på Brattøra for å brøle for klimaet fredag.