Kulturdebatt: Ambisjoner for kulturbyen Trondheim

Hva er ambisjonene for kulturbyen Trondheim?