SE VIDEO: Åtte bruelementer på den nye Åstfjordbrua på fylkesvei 714 ble heist på plass i mai (Video: Statens vegvesen)

SE VIDEO: Åtte bruelementer på den nye Åstfjordbrua på fylkesvei 714 ble heist på plass i mai (Video: Statens vegvesen)