Arbeidsulykke i Oppdal

En person behandles etter å ha fått jordmasser over seg