SE VIDEO: Slik er den nye fylkesveien i Åfjord

SE VIDEO: Slik er den nye fylkesveien i Åfjord