Robotene

Tre roboter monterer og pakker databrikker til ferdige produkter i høyt tempo.