Opptak: Stortinget

Opptak fra Stortinget om NAV-skandalen