Maud Angelica Behns gripende tale

Ari Behns eldste datter holdt en sterk tale i sin fars bisettelse i Oslo domkirke fredag. Video fra NRK.