Høy vannstand i Trondheim

Vi sendte direkte fra Piren mandag 10.februar.