Opptak: Michelin-utdelingen i Olavshallen

Vi sendte direkte fra Michelin-utdelingen i Olavshallen.