Opptak: Ekstraordinært møte i formannskapet i Trondheim

Vi sendte direkte fra formannskapet i Trondheim i forbindelse med korona situasjonen.