Tente lys på kirketrappa

Lade kirke åpnet dørene slik at folk på søndagstur kunne høre orgelmusikk og tenne lys.