Utrykning til brann

Her kan du se opptak fra dashkamera i Stjørdal brann- og redningstjenestes bil, på vei til brannen. Mot slutten av videoen ser du Terje Dullums film fra verandaen.