Opptak: Pressekonferansen fra St. Olavs hospital

Opptak: Pressekonferansen fra St. Olavs hospital