Fem permitterte filmfolk lagde original vri på hytteforbudet

Regissør Finn Walther hanket sammen fire andre permitterte filmarbeidere fra Trondheim, og ved hjelp av nær familie ble denne ett minutt lange kortfilmen til. Nå håper han den kan spre litt glede og kanskje litt støtte til permitterte filmarbeidere.