Vindturbin Geitfjellet

Konstruksjon av vindturbin på Geitfjellet