Rev i tunnel

Rødrev ved inngangen til Strindheimtunnelen. Leservideo: Adressa-tipser