Slangedrone

Denne slangedronen kan oppholde seg i månedsvis under vann. Video: Eelume