Snakket ut mot ukulturen

Snakket ut mot ukulturen i partiet fra talerstolen på årsmøtet.