GammelVei

SE VIDEO: Gamle fylkesvei 714 på strekningen som nå blir ny.