Hvordan skal Trondheim vokse?

Adresseavisen og NTNU inviterer til digitalt folkemøte om byutvikling.