SE VIDEO: Slik blir den nye gang- og sykkelveien sør for Sandmoen

SE VIDEO: Slik blir den nye gang- og sykkelveien sør for Sandmoen