- Dette tilbudet er livsviktig

Brukerne av Utsikten rustiltak forteller om hvor viktig tilbudet er for byens rusavhengige