Så fort kan julekransen din ta fyr

Brannvesenet lagde selv en julekrans med halm og tørkede blomster, og de ville se hvor fort den tok fyr.