Opptak: Julegrantenninga på Torvet

Vi sendte direkte fra julegrantenninga på Torvet.