Opptak: Fra markeringen med foreldreopprøret

Vi sendte direkte fra markering utenfor Trondheim Spektrum.