Kvikkleire i Trøndelag: Har vi grunn til å være bekymret?

Kvikkleireskredet i Gjerdrum har fått mange stille spørsmål ved sikkerheten i områder med kvikkleire. Fagfolk over hele landet ringes ned av engstelige beboere og utbyggere. Av rundt 2000 områder med påvist kvikkleire i Norge er over 700 i Trøndelag.