Opptak: Internkampen RBK mot RBK

Vi sendte direkte fra Frøya der RBK spilte en 90 minutters internkamp.