Vinden herjet med stillaset

Vinden herjer med stillas på Risvollan. Foto: Adressa-Tipser