Opptak: RBK spiller internkamp

Vi sendte internkampen til RBK direkte fra MUS stadion på Stjørdal