Brann ved E.C. Dahls fabrikker

Det veltet ut mye røyk fra bygningen